چرا یک چنين تغییر و گذاری[1] به سمت و به سوی داراییهاي نامشهود وجود دارد؟

1- محیط قانونی متغیر

از سال 1982 و در پی تصویب یکسری قوانین در ايالات متحده آمريكا، حقوق انحصاری مالکان داراییهاي معنوی یا مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شد و به داراییهایی از قبیل حق اختراعها، حق امتیازها و کپی‌رایت و غیره ارزش داده شد و یکسری ضمانتهای و تضمین‌های اجرایی نیز برای حمایت از آن تصویب شد که این امر منجر به اهمیت و ارزش مالکیت معنوی شد.

2- اثرات اینترنت و تکنولوژی اطلاعات

رشد سریع اینترنت و به موازات آن قابلیتهای روبه رشد آن به خصوص فناوري اطلاعات، دنیای صنعتی را وارد یک پاردایم اقتصادی جدیدی بنام اقتصاد دانشی و اطلاعاتی کرد.

3- اثر اهرمی سرمایه‌های فکری

سرمایه‌های فکری دارای این توانایی هستند که سودآوری یک شرکت را افزایش داده و این سرمايه فكري به شرکتها این اجازه را می‌دهد که کالاها و خدمات جدید و فرآیندهای تجاری و اشکال سازمانی جدیدی را تولید کنند. برای مثال تحقیقات نشان داده است که شرکتها سازنده خودرویی که وسایل و تراشه‌های کامپیتری بیشتری را در خودرو خود تعبیه کرده‌اند شرکتهای موفق‌تری هستند. (Sullivan et al., 2000)

4- الگوهای متغیر فعالیتهای بین فردی و جامعه شبکه‌ای[2]

5- ظهور و پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری شرکتها (Petty et al., 2000)

6- شکست استراتژیها ادغام و اكتساب[3] در اثر نادیده گرفتن نقش داراییهاي نامشهود و عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی (Lim et al., 2004)

7- محدودیتهای سیستم‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی در هزاره جدید و بحث مبهم سرقفلی (Seetharaman et al., 2002)

8- ظهور سینرژیهای دانش بر در هزاره جدید (Guptua et al., 2001)

9- تمایل شرکتها برای فهمیدن این موضوع که چرا شرکتهای دارای منابع انسانی با کیفیت بالا، دارای ارزش بالایی هستند.

10- مطالعه سرمايه فكري  بخاطر درک بهتر پویاییهای درون سازمانی

11- کشف اثر قابل ملاحظه‌ای فعالیتهای تحقيق و توسعه بر روی بهره‌وری و ارزش سهام و کشف و فهم سودآوری سرمایه‌گذاری نامشهودی مانند آموزش. (Guthrie et al., 2001)

كوهن[4] و همکارانش ((1993 اینطور هشدار می‌دهند که درست مانند زمانیکه انسان از اعضای بدن خود استفاده نکند آنها را از دست می‌دهد اگر شرکتها از سرمايه فكري خود استفاده نکنند آنرا از دست می‌دهند و این موضوعی است که سرمايه فكري از آن رنج می‌برد. بنیاد Gottlieb Duttweiler مطالعاتی را در زمینه سرمايه فكري انجام داد و به این نتیجه رسید که فقط از 20 درصد دانش موجود در یک سازمان بطور واقعی استفاده می‌شود.(Bontis et al., 2000)

 

2-1-9)منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمايه فكري

 • شناسایی و نقشه‌یابی (نقشه‌برداری[5]) داراییها نامشهود
 • شناخت الگوهای جریانهای دانشی در درون سازمان
 • اولویت‌بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت‌ساز
 • تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی
 • شناسایی بهترین عملیات[6] و اشاعه آن در سرتاسر سازمان
 • تحت نظارت داشتن مستمر ارزش داراییها و پیدا کردن راههایی برای افزایش ارزش آنها
 • درک شبکه‌های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر
 • افزایش نوآوری
 • درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را بوجود می‌آورد.
 • افزایش فعالیتهای همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش
 • افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها
 • ایجاد و خلق فرهنگ عملکردگرا (Kannan et al., 2004).

[1] -Shift

[2]– Network Society

[3] -Merger and acquition

[4] -Cohen

[5]– Mapping

[6]– Best Practices

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران