كنترل مدارك

شركت بايستي روش‌هاي‌اجرايي را به منظور كنترل مدارك سيستم مديريت HSE، براي اطمينان از موارد ذيل نگهداري نمايد:

 • مدارك بتوانند بوسيله شركت‌، بخش‌، وظيفه يا فعاليت تشخيص داده شوند.
 • مدارك در فواصل زماني معين مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نياز تجديد نظر شوند و بوسيله افراد واجد اختيار به منظور تعيين كفايت آنها قبل از انتشار مورد تأئيد قرار گيرند.
 • ويرايش‌هاي جاري در محل‌هائي كه به آنها نياز دارند، در دسترس باشد.
 • هنگامي كه منسوخ مي‌شوند سريعأ از تمام محل‌هاي توزيع‏شده و محل‌هايي كه از اين اطلاعات استفاده مي‌كنند، جمع‌آوري شوند.

مدارك بايستي خوانا، تاريخ‏دار (با تاريخ‏هاي تجديدنظر)، به راحتي قابل تشخيص، شماره‌گذاري شده (با يک شماره ويرايش) بوده و طبق يك روش مشخص حفظ و براي يك مدت معين نگهداري شوند. سياست‌ها و مسئوليت‌ها بايستي براي اصلاح مدارك و دسترسي‏ به آنها براي کارکنان، پيمانکاران، نهاد‏هاي دولتي و عموم مردم، برقرار شوند.

4- ارزيابي و مديريت ريسك

ريسك  در تمامي تلاشهاي بشري وجود دارد. اين بخش، شناسايي خطرات HSE و ارزيابي ريسك‌هاي HSE براي تمامي فعاليت‌ها، محصولات، خدمات و  توسعه اقدامات براي کاهش اين خطرات را بيان مي‏کند.

شناسايي خطرات و تأثيرات

شركت بايستي روش‏هاي‌اجرائي را نگهداری نمايد تا به‏صورت نظام‏مند خطرات و اثراتی را شناسايي نماید که ممکن است از فعالیت‌ها تأثير گرفته یا از آنها ناشی شوند، و همچنين از موادی که بکار برده شده یا با آنها مواجه می‌شود. دامنه شمول اين شناسایی می‌بایست فعالیت‌ها را از آغاز (یعنی قبل از مالکیت زمین) تا مرحله ترک و رهاسازی و دفع خروجی‌ها پوشش دهد.

این شناسایی بایستی شامل ملاحظات زير باشد:

 • طراحي، ساخت و راه‏اندازي (يعني حصول سرمايه، توسعه و بهبود فعاليت‌ها).
 • شرايط عملياتي عادي و غيرعادي، شامل توقف اضطراري توليد، تعمير و نگهداري و راه‏اندازي.
 • رویدادها و خطرات شامل آنهايي که از موارد زير ناشي مي‌شوند:
 • فقدان كنترل‌هاي لازم براي مواد مصرفي / محصولات.
 • شكست ساختاري.
 • وضعيت آب و هوايي، جغرافيايي و ساير رويدادهاي طبيعي خارجي.
 • خرابكاري و ضعف سيستم‏هاي حراستي.
 • فاكتورهاي انساني شامل از كارافتادگي‏ها در سيستم مديريت HSE.
 • برچيدن، ترك محيط كار، از سرويس خارج كردن و دفع كردن.
 • خطرات و اثرات بالقوه مرتبط با فعاليت‌هاي قبلي.

كاركنان در كليه سطوح سازماني، بايستي در شناسايي خطرات و اثرات، بطور مقتضي مشاركت داشته باشند.

2-4- ارزيابي

بايستي روش‏هاي‏اجرايي براي ارزيابي (برآورد) ريسك و اثرات ناشي از خطرات شناسايي شده در مقابل معيارهاي معين، با در نظر گرفتن احتمالات وقوع و شدت نتايج آن براي موارد ذيل نگهداري شود:

 • انسان
 • محيط‏زيست
 • سرمايه

بايستي توجه شود كه هر روش ارزيابي، نتايجي به دنبال دارد كه خود آنها مي‏توانند منجر به يک دامنه عدم اطمينان شوند. در نتيجه، روش‏هاي رسمي ارزيابي ريسك، همراه با كسب نقطه نظرات كاركنان با تجربه، قانون‏گذاران و جامعه بكار گرفته مي‌شود.

ارزيابي ريسك بايستي:

 • در برگيرنده تأثيرات فعاليت‌ها، محصولات وخدمات باشد.
 • تأثيرات و ريسك‌هاي ناشي از عوامل انساني و سخت‏افزاري را بيان کند.
 • اطلاعات را از كاركناني اخذ كند که مستقيماً در منطقه ريسک حضور دارند.
 • توسط كاركنان واجد شرايط و با صلاحيت انجام شود.
 • براساس روش‏هاي مستند و مناسب انجام شود.
 • در دوره‏هاي زماني معيني به روز گردد.

ارزيابي ريسك‌ها و تأثيرات ايمني و بهداشت، هر جا كه مناسب است، بايستي شامل ملاحظات ذيل باشد:

 • حريق و انفجار
 • اثرات و تصادفات
 • غرق شدن،‌ خفگي و برق‏گرفتگي
 • تماس حاد و مزمن عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي
 • عوامل ارگونوميكي

ارزيابي اثرات حاد و مزمن زيست‏محيطي، هر جا كه مناسب است، بايستي شامل ملاحظات ذيل باشد:

 • انتشار كنترل شده يا كنترل نشده مواد و انرژي به زمين، آب و اتمسفر.
 • توليد و دفع پساب جامد و ساير پساب‌ها.
 • استفاده از زمين، آب، سوخت‌ها و انرژي و ديگر منابع طبيعي
 • سر و صدا، بوي مواد، گرد و غبار، ارتعاش

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))