. اهمیت اعتماد

محور اساسی و تکیه گاه روابط اجتماعی، “اعتماد” است. اعتماد باعث می‌شود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه‌ای را برقرار کنند که بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی‌گیرد. برعکس، بی‌اعتمادی باعث سوء​ ظن نسبت به دیگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد می‌شود و نتیجه این بی‌اعتمادی، اختلال در روابط و عدم شکل گیری موفق گروه‌ها و تیم‌ها و در نهایت منجر به کاهش اثربخشی سازمانی می‌شود (کاظمی، 1381).

 

 

2-3-2. جایگاه اعتماد در تقویت سرمایه اجتماعی

انسان موجودي اجتماعي است كه به طور ذاتي در تعامل، تقابل و كنش با ديگران نيازهاي خود را شناسایی، مرتفع و گذران امور مي­كند. دانشمندان علوم اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي با بررسي اين كنش­ها و تعاملات به مجموعه عواملي پي بردند كه آن را سرمايه اجتماعي ناميده­اند. پرداختن به اين عوامل بالندگي جامعه را موجب مي­شوند (تاج بخش، 1385، ص 29).

بنا به تعریف سرمایه اجتماعی «مجموعه منابع بالفعل و بالقوه‌ای است که با عضویت در شبکه‌های اجتماعی[1] کنشگران و سازمان‌ها بوجود می‌آید. . . ». از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی «روابط بین افراد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی‌ای که از این طریق حاصل می‌شود، می‌باشد». سرمایه اجتماعی اشاره به مجموعه روابط و هنجارهایی دارد که به کیفیت و کمیت روابط اجتماعی شکل می‌دهند (ملایی، 1387، ص 32).

«اعتماد نقش دو گانه­اي در مدل سرمايه‌ي اجتماعي دارد. يعني هم محصول سرمايه اجتماعي است و هم مؤلفه‌ي آن. بدون اعتماد سرمايه اجتماعي به وجود نمي­آيد و اگر سرمايه اجتماعي در جامعه رو به كاهش برود، اعتماد ميان مردم كاهش مي­يابد» (پوتنام، 1993).

بنابراين پيشنهاد مي­شود براي اعتماد نقش توليد كننده سرمايه اجتماعي و محصول سرمايه اجتماعي، توأمان درنظر گرفته شود. اين دو مفهوم بر يكديگر تأثير مستقيم و قوي دارند. يعني با تقويت هر كدام، ديگري تقويت مي­شود. براي شكل­گيري سرمايه اجتماعي، يك اعتماد آغازين مورد نياز است. اما پس از اينكه سرمايه اجتماعي توليد شد و رابطه اعتماد شكل گرفت، به صورت خود به خود، رابطه اعتماد قوي­تر مي­شود. قوي شدن رابطه اعتماد به معناي افزايش سرمايه اجتماعي است و به همين ترتيب سرمايه اجتماعي و اعتماد به تقويت يكديگر مي­پردازند. به همين دليل است كه گفته مي­شود هر چه از سرمايه‌ اجتماعي بيشتر استفاده شود، افزوده مي­گردد. زيرا  استفاده از سرمايه اجتماعي به معني محك زدن اعتماد ميان طرفين و در صورتي كه اين آزمون رابطه‌ی اعتماد را اثبات كند، سطح بالاتري از اعتماد برقرار مي­گردد و سرمايه اجتماعي افزون مي‌شود (پوتنام، 2000).

 

[1] social network

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)