فرايندهاي مولد تعارض

2-2-7-1 فقدان گفتگو

در يك رابطه صميمي، عدم تبادل عقايد و احساسات، موقعيتي ويژه براي همسران ايجاد مي كند كه آنها مجبور مي شوند به نوعي اين خلأهاي ارتباطي را پر كنند. مريم مجبور مي شود آن چه را كه علي مي انديشد، ذهن خواني كند و علي نيز ممكن است متناسب با ذهن خواني مريم، پاسخ دهد. مريم ممكن است مظنون و مضطرب شود و بدترين چيزها را پيش بيني كند . به عنوان مثال؛ اگر علي چند شب متوالي سر ميز شام خاموش باشد، مريم ممكن است مظنون شود كه علي خشمگين است و يا مشكلي با او دارد . در حالي كه ممكن است علي فقط در مورد اتفاق ساده اي ناراحت باشد يا با حل مسأله اي كاري اشتغال ذهني داشته باشد . اگر فقدان گفتگو ادامه يابد، اعتماد سركوب شده و هر دو همسر ممكن است مظنون و دفاعي شوند ( ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-7-2 فقدان رهبري مؤثر و تصميم گيري

فقدان توافق در مورد اين كه چه كسي در مقام مسؤوليت و رهبري است و اين كه كارها چگونه بايد پيش بروند و انجام گيرند، مي تواند منبع تعارض باشد . به عنوان مثال ؛ اگر همسري در يك رابطه انتظار تصميم گيري مشاركتي را داشته باشد و ديگري فردي قدرت طلب باشد، حل تعارض ممكن است دشوار شود. هنگامي كه تعارضات بالا مي گيرند، همسران مشغول كشمكش در مورد اين مسأله مي شوند كه قدرت چه كسي قرار است اعمال شود؟

2-2-7-3 تعارض هاي ارزشي

اگر همسران نسبت به نظام ارزشي شان خشك و متعصب باشند، تفاو ت هاي موجود در نگرش ها، اعتقادات و انتظارات ممكن است باعث تداخل در تصمي مگيري مناسب شود. ارزش ها و اعتقادات متفاوت، همسران را مستعد انتخاب اهداف يا روش هاي متفاوت براي نيل به اهداف مشابه، مي كند و از آنجايي كه هر هدف نياز به سرمايه گذاري، وقت، تلاش و گاهي فداكاري دارد، همسران نمي توانند يك هدف را بدون تأييد ديگري، دنبال كنند . شايد مريم بخواهد پول شان را در تعطيلات گران قيمت خرج كنند و علي بخواهد پول شان را براي انتقال به يك آپارتمان بهتر، پس انداز كنند. اين نوع اختلاف نظرها در يك رابطه مي تواند باعث تعارض شود (ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-7-4 عقايد متفاوت درباره نقش هاي جنسيتي

هنگامي كه درك همسران از نقش خود و همسرشان متفاوت باشد، ممكن است باعث ايجاد مشكلاتي شود . به عنوان مثال ؛ تصور كنيد كه هميشه ، وقتي پدر علي به خانه مي رسيد، شام گرم ، آماده و خانه بسيار تميز بود، زيرا مادر علي يك زن سنتي و تمام وقت در منزل بوده و علايق اندك ي در بيرون از خانه داشت . علي ممكن است از همسرش مريم، انتظار داشته باشد كه نقش “همسر و مادر ” را آن طور كه او مي شناخت، داشته باشد. ولي آيا مريم كه پا به پاي همسرش يك شغل تمام وقت دارد، معتقد نيست كه آنها بايد در مراقبت از كودك و انجام كارهاي منزل به طور مس اوي مشاركت كنند؟ از آن جايي كه مفاهيم آنها درباره نقش هاي جنسيتي بسيار متفاوت است، ممكن است تعارض ايجاد شود . لازم است همسران براي افزايش درك و تحمل شان از تفاوت هاي موجود در اعتقادات شان ، نقش هاي جنسيتي را مورد بحث قرار دهند(ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-7-5 زايندگي اندك[1]

تكميل وظايف و نيل به اهداف يك عنصر لازم در همه روابط است . هنگامي كه وظايف انجام نمي شوند، همسران ممكن است ناكام و خشمگين شوند. به عنوان مثال؛ هنگامي كه مريم نهايتاً پس از خشمگين شدن علي كارهايش را انجام دهد، ممكن است يك الگوي پاسخي مخرب پرورش يابد. اگر خشمگين شدن علي تنها چيزي ا ست كه مريم را مجبور به خاموش كردن تلويزيون و تميز كردن خانه مي كند، علي سرانجام تمايل پيدا خواهد كرد براي انجام هركار، خشمگين شود، زيرا خشم تنها چيزي است كه كارآيي دارد . زايندگي اندك در روابط 7  مي تواند منجر به بازي دادن و تعاملات نامناسب شود . به عنوان مثال ، علي در ساعت 6 بعدازظهر از دفتر به خانه مي آيد و به همسرش، كه مشغول خواندن يك كتاب روي كاناپه است، مي گويد: ” تا حالا زني به تنبلي تو توي عمرم نديدم، پس كي قراره شام بخوريم؟” و تنها پس از اين طعنه و كنايه است كه مريم ا ز جايش بر مي خيزد و مشغول پختن شام مي شود (ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-7-6 تغييرات و انتقالات

تغيير و تحول در ر وابط همسران غير قابل اجتناب است . گرچه، نوع انسان ايمني و الگوهاي قابل پيش بيني براي ناشناخته ها را ترجيح مي دهد. هنگامي كه تغييرات ناگهاني و بدون پردازش افكار، احساسات و نيازها اتفاق مي افتند، ممكن است تعارض ايجاد شود . تغييرات ناگهاني  حتي اگر به نظر مثبت برسند، مانند يك شغل بهتر  ممكن است در صورت عدم پردازش مناسب باعث اضطراب، پريشان خاطري و گيجي شوند (ماركمن و همكاران، 2010).

[1] – Low Productivity

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج