مقالات و پایان نامه ها

ابزارهای نظام عینی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

ابزارهای نظام عینی یکی از مهم ترین وظایف نظام عینی،امنیتی است که نظام مزبور به مالک قطعه زمین ثبت شده اعطا می کند. گفتار سوم.قانونگذاری مناسب موفقیت در ایجاد و حفظ نظام عینی نیازمند قانون ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

برنامه ملل متحد برای محیط زیست،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

اقدام جهانی: برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست[1]   حل مشکل تخریب لایه ازون نیازمند همکاری شاخه های علم و فناوری و حقوق بود از یکسو تجارب قبلی نشان میداد که تجهیزات علمی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

هدیه مکافاة و مصانعه//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

تفاوت هدیه مکافاة و مصانعه: همانگونه که از تعاریف مذکور در قبل استنباط می شود، ماهّیت اصلی آنها با یکدیگر فرق دارد؛ زیرا در نوع اوّل هدف اصلی، استحکام پیوندها و روابط خانوادگی و ایجاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شرایط متقاضیان سرپرست/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

دربند ب ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مجوز اعطای فرزندخواندگی را نداشتن سرپرست تصریح نموده است. بند ب ماده 6 (( هیچ یک از پدر و یا جد پدری یا مادر طفل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاریخچه پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن با بررسی اسناد و مدارک مربوط به کنوانسیون­های بین­المللی مشاهد می­گردد تعریف صریحی از پولشویی در فضای مجازی ارائه نگردیده بلکه توصیفاتی از نحوه ارتکاب آن بعضاً ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اثرات گردشگری روستایی:/پایان نامه درباه بوم گردی

اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی انگيزه اصلی بسياری از گردشگران در بازديد از روستا، بهره گيری از فضای روستايی است. موفقيت گردشگری روستايی به محيط زيستِ جذاب بستگی دارد. بنابراين گردشگری : ادامه مطلب…

By 92, ago