نظام دادرسی حاکم بر ایران//پایان نامه درباره حقوق متهم

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد، که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

ابزارهای نظام عینی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

ابزارهای نظام عینی یکی از مهم ترین وظایف نظام عینی،امنیتی است که نظام مزبور به مالک قطعه زمین ثبت شده اعطا می کند. گفتار سوم.قانونگذاری مناسب موفقیت در ایجاد و حفظ نظام عینی نیازمند قانون گذاری مناسب به عنوان زیر بنایی برای اجرای آن است.قانون مناسب برای نظام باید نه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

برنامه ملل متحد برای محیط زیست،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

اقدام جهانی: برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست[1]   حل مشکل تخریب لایه ازون نیازمند همکاری شاخه های علم و فناوری و حقوق بود از یکسو تجارب قبلی نشان میداد که تجهیزات علمی و آزمایشگاهی مروبط به اندازه گیری غلظت لایه ازون و مواد کاهش دهنده لایه ازون نیاز ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مبانی حقوق کارافه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

برسی مبانی حقوق کارافه حق زارعانه در مقررات موضوعه پيش بيني گرديده است . علاوه بر آن عرف و عادت محلي در نقاط مختلف ايران آن را به رسميت شناخته و براي صاحبا آن حقوقي را متصور دانسته است . در اين مبحث بر آنيم تا ضمن بررسي مباني حق ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

هدیه مکافاة و مصانعه//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

تفاوت هدیه مکافاة و مصانعه: همانگونه که از تعاریف مذکور در قبل استنباط می شود، ماهّیت اصلی آنها با یکدیگر فرق دارد؛ زیرا در نوع اوّل هدف اصلی، استحکام پیوندها و روابط خانوادگی و ایجاد مهر و محبّت در بین اعضای خانواده است، در صورتی که درنوع دوم، هدف از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

شرایط متقاضیان سرپرست/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

دربند ب ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مجوز اعطای فرزندخواندگی را نداشتن سرپرست تصریح نموده است. بند ب ماده 6 (( هیچ یک از پدر و یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تاریخچه پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن با بررسی اسناد و مدارک مربوط به کنوانسیون­های بین­المللی مشاهد می­گردد تعریف صریحی از پولشویی در فضای مجازی ارائه نگردیده بلکه توصیفاتی از نحوه ارتکاب آن بعضاً در مصوبات اسن کنوانسیون­ها مشاهده می­گردد که در ذیل به بررسی برخی از این مطالب ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

اجتماع سبب و مباشر//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

: اجتماع سبب و مباشر در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام  ج 37 ص 54 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

اثرات گردشگری روستایی:/پایان نامه درباه بوم گردی

اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی انگيزه اصلی بسياری از گردشگران در بازديد از روستا، بهره گيری از فضای روستايی است. موفقيت گردشگری روستايی به محيط زيستِ جذاب بستگی دارد. بنابراين گردشگری : درآمد ايجاد می کند؛ انگيزه ی حفظ، حمايت و آبادانی محيط زيست طبيعی روستا را ادامه مطلب…

توسط 92، قبل